תמ"א 38

מתי רשאית הועדה המקומית לחייב בהיטל השבחה בגין תמ"א 38?

מאת: עו"ד אייל וינוקור ועו"ד רינת מסד - סמולניק

כל העוסקים בענף יודעים, כי כחלק ממדיניות הממשלה לעודד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, ניתן פטור בשיעור של 90% מהחבות בהיטל השבחה לגבי מקרקעין המשמשים לבניה של דירת מגורים או הרחבתה, שחלה בהם השבחה עקב אישור תמ"א 38. האמנם כך?

מתברר שעירית תל אביב סבורה אחרת. לטעמה של עיריית תל אביב, אם הגיע המועד לתשלום היטל השבחה בשל מכירת המקרקעין (להבדיל ממימוש כתוצאה מקבלת היתר) זכאית הועדה המקומית לדרוש היטל השבחה מלא, בשיעור של 50% מההשבחה. סוגייה מעניינת זו עלתה לדיון ציבורי ומשפטי בעקבות ניסיונות הועדה המקומית תל אביב יפו לגבות היטל השבחה בגין תוכנית תמ"א 38 בעת מימוש הנכס בדרך של מכירתו.

כל הזכויות שמורות לברוך י. מנוח ושות'