תחומי התמחותלמשרדנו ידע משפטי מקיף בתחום הנדל"ן על כל היבטיו

בין היתר, אנו מסייעים ללקוחותינו בעת בדיקה וביצוע של עסקאות ומיזמי מקרקעין גדולים ומורכבים כגון:

-         כינוס נכסים של מיזמי מקרקעין.

-         בדיקת נאותות ורכישת חברות ומיזמי מקרקעין.

-         ליווי מיזמים תכנוניים ארוכי טווח כגון הכנת תכניות בניין עיר, פינוי בינוי ועוד.

-         ליווי מיזמי בנייה, לרבות בכל הקשור לליווי בנקאי, חוזים עם בעלי אדריכלים, קבלנים ויתר בעלי מקצוע.

זאת לצד טיפול שוטף בלקוחותינו ובנכסיהם בתחומים מגוונים כגון:

-         הגשת התנגדויות לועדות התכנון.

-         עריכת הסכמי מכר.

-         טיפול מול רשויות מס שבח ומע"מ.

-         טיפול מול הרשויות המקומיות, בנושאים מגוונים כגון  ארנונה והיטלי השבחה וכן הגשת תביעות לפי סעיף 197            לחוק התכנון והבנייה.

-         ניהול שוטף של נכסים, לרבות ניהול משאים ומתנים מסחריים, עריכת הסכמים עם בעלי מקצוע ו/או שוכרים וכן              פיקוח על בעלי מקצוע כגון קבלנים, אדריכלים ועוד.

כל הזכויות שמורות לברוך י. מנוח ושות'