תחומי התמחותדיני חדלות הפירעון וכינוסי הנכסים מצויים בחזית העשייה המשפטית. זאת משום שמפרקים וכונסי נכסים נדרשים לבטא מיומנות משפטית ועסקית, בתנאי משבר ולרוב גם תחת אילוצים רבים. 

אנו משמשים ככונסי נכסים בהליכים רבים בהם נידרש מימוש מקרקעין שניתנו כבטוחה לנותני אשראי. מינויינו נעשה הן לבקשת נושים והן ביזמת בתי המשפט. אנו רואים בכך רכיב מהותי וחשוב בעבודתנו. 

במסגרת פעילותנו זו צברנו נסיון רב בכינוס נכסים של פרוייקטים בתהליך בנייה, בכינוס פרוייקטים בהליכי תכנון ושינוי יעוד ובמכירת נכסים מסחריים, דירות מגורים, מבני תעשיה ומשרדים.

כל הזכויות שמורות לברוך י. מנוח ושות'