תחומי התמחותלמשרדנו נסיון עשיר בניהול וליווי של עסקאות מקרקעין, מורכבות, גדולות ומגוונות.

בין היתר אנו עוסקים ב-

ביצוע מערך הבדיקות המקדמיות הנדרשות לקראת עריכת הסכם מקרקעין, לרבות ניהול ופיקוח הבדיקות התכנוניות, השמאיות והיבטי המיסוי;

עריכת הסדרי המימון הנדרשים למיזם המקרקעין.  

ניהול פרוייקטי בנייה, עסקאות קומבינציה וקבוצות רכישה על היבטיהם השונים.

ניהול נכסים של תושבים ומשקיעים זרים בפרוייקטים בישראל.  אנו מספקים ללקוח ניהול כולל של הפרוייקט ומשמשים כידו הארוכה בפרוייקט. בין היתר, אנו מנהלים משא ומתן לרבות בכל הנוגע להיבטים העסקיים והכספיים, של העסקה, מנהלים משאים ומתנים עם קבלנים וספקי שירותים,ומפעילים מפקחים ומתכננים בהקמת הפרוייקט. בשנים האחרונות ניהלנו עבור לקוחותינו פרוייקט הקמת מספר בתי מגורים בתל-אביב ואנו משמשים כנציגי בעלים בהקמת פרוייקט מגורים ומלונאות גדול.

רכישת חברות נדל"ן, לרבות ניהול הליכי בדיקת נאותות Due Diligence)) של חברות גדולות, לרבות חברות ציבוריות.

כל הזכויות שמורות לברוך י. מנוח ושות'