תחומי התמחותמשרדנו הינו מהמשרדים המובילים בתחום התכנון והבנייה.

למשרדנו נסיון עשיר מאד בעבודה מול ועדות התכנון השונות ברחבי הארץ: וועדות מקומיות, וועדות מחוזיות והמועצה הארצית לתכנון ולבנייה, לרבות לשכות התכנון של כל אלה. 

בעבודתנו בתחום התכנון והבנייה אנו עוסקים בתחומים הבאים: 

- תכניות בניין עיר, לכל סוגיהן, משלב ייזומן ועד מימושן; בין היתר שימש משרדנו יועץ משפטי לפרוייקט חידוש אזור     תעשיה עירוני גדול וכן הובלנו פעילויות של הפשרת קרקעות חקלאיות.

- איחוד וחלוקה (ריפרצלציה).

- תביעות פיצויים לפי סעיף 197.

- התנגדויות ועררים בעת הפקדת תוכניות בניין עיר להתנגדויות ובעת הגשת בקשות להיתרי בנייה.

- היטלי השבחה.

- הפקעת מקרקעין ותביעות פיצויים בגין הפקעות.

- טיפול מול מינהל מרקעי ישראל, לרבות מול ההנהלה הארצית בנושאים תכנוניים;

- טיפול בבעיות מוניציפליות מורכבות. בין היתר טיפלנו בשינוי אסטרטגי של אזור התעשיה בעיר חולון, וכן ייצגנו           חברות פטרוכימיות גדולות בועדת החקירה לקביעת השיוך המוניציפאלי של מפעלי התעשיה במפרץ חיפה;

- לאחרונה ייעצנו לוועדה בין-משרדית אשר הקים משרד ראש הממשלה לטיפול בתופעת התמוטטות המצוק החופי.      בפרוייקט זה עבדנו עם, ומול, לשכת התכנון הארצית, נציגי משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה ומומחים               בתחומי התכנון, הגאולוגיה, חקר הימים ועוד.

כל הזכויות שמורות לברוך י. מנוח ושות'