תחומי התמחותאנו מאמינים כי בדיקת היבטי המס של מיזם מקרקעין חייבת להיות שלובה במכלול היבטי המיזם, לרבות בהיבטים התכנוניים, ההנדסיים והפיזיים. במובן זה מיזמי המקרקעין מיוחדים מתחומים עסקיים אחרים.

מסיבה זו, משרד השואף לספק ללקוחותיו את מכלול השירותים המשפטיים הנדרשים להכנת מיזם מקרקעין, חייב לאחוז ביכולות המקצועיות גם בתחום דיני המס.

עובדי המשרד עוסקים אפוא, דרך קבע, בעריכת בדיקות מיסוי, הנדרשות לעיצוב עסקות מקרקעין, מרמת הפרט ומיסוי דירות המגורים ועד לרמת מיסוי פרוייקטים מורכבים, הכוללים מעורבות של תאגידים, פרטיים וציבוריים, מקומיים וזרים.

הבנה ראויה של היבטי המס מצריכה, לרוב, ביסוס בחומר חשבונאי. אנו משלבים את העשייה המשפטית בתוצרי עבודתם של רואי חשבון ויועצי מס אחרים.

מאפיין נוסף של דיני המס הינו היותם נתונים לשינויים תכופים, בגלל הצורך להתאימם לתנאים הכלכליים המשתנים. אנו משקיעים זמן ניכר בעדכון שוטף ומעקב אחר התפתחות דיני המס, לרבות גיבוש הערכות לגבי שינויים בהתהוותם. 


כל הזכויות שמורות לברוך י. מנוח ושות'