מדיניות משרדנו הינה להקפיד על סודיות מוחלטת בכל הנוגע לעסקי לקוחותינו. לפיכך, נוכל להציג כאן אך ורק את מגזרי הפעילות ומאפייני לקוחותינו:

אנו מייצגים בנקים ומוסדות פיננסיים בפעילותם בתחום המקרקעין. בין היתר מטפל משרדנו בכינוסי נכסים מטעם בנקים, כאשר אלה מצריכים ידע מיוחד בתחומים המוניציפליים ודיני התכנון והבנייה וכן אנו מייצגים בנקים ומוסדות פיננסיים בהליכים משפטיים שונים המצריכים מומחיות בענייני מקרקעין;

אנו מייצגים את חברות הביטוח המספקות ביטוח מקצועי לעורכי הדין. בגדר עבודתנו זו אנו מייעצים לעורכי הדין המבוטחים, כל אימת שהם נתקלים בבעיות בתחומי המיסוי והמקרקעין.  

אנו מייצגים חברות תעשייתיות עתירות קרקע בכל הנוגע לניהול זכויותיהם במקרקעין וניצולן האופטימאלי. טיפולנו זה מצריך עבודה מורכבת מול הנהלת מינהל מקרקעי ישראל.

אנו מייצגים חברות ייזמיות ובונות, לרבות חברות ציבוריות.

אנו מייצגים בישראל תושבי חוץ המקיימים פעילות בישראל וכן חברות ישראליות בפעילותן בחו"ל.

למשרדנו ניסיון בייצוג של עיריות וחברות עירוניות;


כל הזכויות שמורות לברוך י. מנוח ושות'