לשם מתן השירות ללקוחותינו ברמה המעולה ביותר, אנו מקפידים להיות ארגון לומד ומלמד ולשמור על ידע עדכני בתחומי עיסוקנו.

עובדי המשרד משתתפים דרך קבע בפעילויות אקדמיות באוניברסיטת תל-אביב, במכון להשתלמות עורכי דין ועוד, הן כמרצים והן כמשתלמים. עו"ד רמי מנוח מרצה, מזה מספר שנים, קורס בדיני תכנון ובניה ושימושי קרקע, בפקולטה למשפטים, בבית הספר למוסמכים במינהל עסקים ובבית הספר לאדריכלות. מידע אודות הרצאות קרובות שמעבירים עורכי הדין מתפרסם באתר.

מאמרים מפרי עטנו מתפרסמים בכתבי עת וירחונים מקצועיים. 

אנו חברים נספחים בלשכת שמאי המקרקעין בישראל ובאקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל – הוא הארגון המאגד את השמאים הבכירים בארץ.אנשי המשרד משתתפים דרך קבע בכנסים המקצועיים של שמאי המקרקעין.  

אנו חברים בועדות החקיקה המרכזיות של לשכת עורכי הדין בישראל בתחומי התמחותנו: ועדת החקיקה לענייני מיסוי וועדת החקיקה לענייני תכנון ובנייה. במסגרת עבודתנו בועדת החקיקה לענייני מיסוי, השתתפנו בצוות המצומצם אשר עבד מול נציבות מס הכנסה בנושא הרפורמות בחוקי מיסוי המקרקעין.

אנו מקיימים סמינר משרדי שבועי בו מתקיים דיון שוטף בחידושי חקיקה, פסקי דין ומאמרים חדשים. להעמקת הדיון בנושאים חשובים וחדשניים אנו אף מזמינים מרצים מן החוץ. חלק מהתוצרים של דיונים אלו ניתן למצוא כאן.

כל הזכויות שמורות לברוך י. מנוח ושות'