תחרות זכויות

תחרות זכויות בין בעל זכות עיכבון לבין נושה מובטח קודם בזמן

מאת: עו"ד רינת סמולניק ועו"ד יונתן זהבי

בעל עיכבון הינו, כידוע, נושה מובטח בהתאם להוראות סעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל. משכך, זוכה בעל העיכבון לעדיפות על פני נושים בלתי מובטחים בעת הליכי חדלות פירעון, אף אם לא תרם להשבחת הנכס המעוכב (ראה ע"א 5789/04 המשביר הישן בע"מ נ' לוגיסטיקר בע"מ; רע"א 6649/04 ארגון הקניות של מושבי הדרום והמרכז בע"מ נ' אליאב)

עם זאת, שונים הם פני הדברים בעת תחרות זכויות בין בעל עיכבון לבין נושים מובטחים אחרים.

כל הזכויות שמורות לברוך י. מנוח ושות'